♫ متن آهنگ جدید و شنیدنی سن اوزولمه با صدای تان تاشچی

همکنون ترانه زیبای تان تاشچی به نام سن اوزولمه در رسانه بزرگ ترانه های ایرانی

متن آهنگ تان تاشچی سن اوزولمه

Ne De Eksik, Bende Olan
Seni Gelip, Böyle Çalan
Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
Içim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı..
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
Içim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı..
Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
Içim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı